Pisaroita: Perhelän vanhemmat pysähtyivät pohtimaan kiusaamisen ehkäisyä

Posted on

 

Vaikka Pisara-leirillä mennään pääsääntöisesti iloiset asiat edellä, on täällä ollut mahdollista syventyä myös vakavampiin teemoihin. Lauantaiaamuna lähes 30 vanhempaa siirtyi 30 asteen helteestä Vaakunasaliin kuuntelemaan, kun Nuori kirkko ry:n kouluttaja Tiina Haapsalo alusti lapsiryhmissä tapahtuvasta kiusaamisen ehkäisystä PIKI-toimintamallia hyödyntäen.

Aivan aluksi osallistujat pääsivät jakamaan omia kokemuksiaan kiusaamisilmiöstä. Joku muisteli ala-astevuosiensa kiusaamiskokemuksia ja sitä, miten se vaikuttaa vieläkin elämässä. Eräs isä kertoi olleensa kiusaaja ja ihmettelee nyt, miten hän saattoi ajautua tuohon rooliin. ”Ehkä kaveripiiri oli sellainen, ehkä ei ollut rohkeutta irtautua siitä porukasta.” Yhdelle äidille oli järkytys, kun hänen lapsensa kertoi vasta aikuisena olleensa koulukiusattu. ”Miksi vasta nyt, miksei aiemmin?”

”Kukaan lapsi ei synnyt kiusaajana”, korosti Tiina Haapsalo. ”Kiusaamisen takana on aina jokin syy ja jokin tekijä ympäristössä herättää tarpeen kiusata. Yksilötasolla kiusaamiseen vaikuttavat lapsen  itsesäätely-, vuorovaikutus- ja tunnetaidot.”

Haapsalo sanoi, että alle kouluikäisten lasten kiusaaminen on aina ryhmäilmiö, jossa eri lapsilla on erilaisia rooleja: kiusaaja, kiusattu, mahdollistaja, myötäilijä…

Haapsalo painotti kiusaamiseen puuttumisen tärkeyttä ja muistutti, että me vanhemmat olemme lapselle malleja siinä, miten kohtelemme toisia ihmisiä ja millaisina esikuvina toimimme vaikkapa riitelytilanteissa.

”Piki-malli toimii tutulla ’koko kylä kasvattaa’ -ajatuksella. Jokaisen aikuisen tehtävä on puuttua kiusaamiseen, kosketti se sitten omaa tai toisen lasta.”

Sillä ajatuksella toimimme myös täällä Pisara-leirillä. Täällä koko leiri kasvattaa – ihan meitä kaikkia!

Tiina Haapsalo kannusti tutustumaan Piki-toimintamalliin osoitteessa: www.pikitoimintamalli.fi

Teksti ja kuva Marjo Suominen

#pisaraleiri #nuorikirkko #partaharju