Hae avustusta

TUKEA PISARA-SUURLEIRIN LEIRIMAKSUIHIN

Pisara-suurleiri on telttaleiri lapsille ja heidän perheille, kouluikäisille tytöille ja pojille sekä nuorille. Leiri järjestetään 24.–29.7.2019 Pieksämäellä, Partaharjun toimintakeskuksessa ja sinne odotetaan 2000 osallistujaa eri puolilta Suomea ja ulkomailta. Leirin tavoitteena on yhdessä tehden kokea iloa, kohdata pyhä ja rakentaa rauhaa.   

Nuori kirkko ry on saanut avustuksia Pisara-suurleirin osallistujien leirimaksuihin.  Avustuksen turvin voidaan mahdollistaa leiri-ilo niille, joilla ei muuten olisi siihen taloudellisia mahdollisuuksia. Avustuksilla Nuori kirkko tukee perheiden osallistumisesta perheleirille, 10–14-vuotiaiden lasten osallistumista junnuleirille tai yli 15-vuotiaiden nuorten osallistumista nuorten leirille maksamalla osallistumismaksut.

Ilmaisia leiripaikkoja voi hakea 10.5.2019 mennessä vapaamuotoisella hakemuksella. Perheleirille hakevien osalta hakemuksessa on tärkeää ilmetä perheen koko, lasten iät, postiosoite ja sähköposti tai  puhelinnumero yhteyden ottamista varten. Junnuleirin ja nuorten leirin hakemusten kohdalla riittää nimi, ikä, postiosoite ja yhteystiedot. Avustusta voi hakea myös seurakunnan työntekijä leiriläisten puolesta.

Hakemukset lähetetään osoitteella maara.kosonen@nuorikirkko.fi ja otsikoksi “Ilmainen leiripaikka”. Mikäli tulijoita on enemmän, kun voimme avustuksen turvin ottaa, osallistujat valitaan Nuori kirkko ry:n työntekijöiden toimesta tarveharkinnan mukaan. Ilmoittautumisen jälkeen tullaan pikaisesti olemaan yhteyksissä hakijoihin.

Junnuleirille ilmoittaudutaan oman seurakunnan kautta.  Nuorten leirille ja perheleirille ilmoittaudutaan suoraan pisaraleiri.fi-sivun kautta. Jos olet jo ilmoittautunut leirille, mainitse siitä avustushakemuksen yhteydessä.

Perheet voivat majoittua erillisessä perheleirissä tai hiippakuntien leirikylissä oman seurakunnan ryhmän mukana. Perheleirin yhteydessä perheille voidaan tarjota tarvittaessa vahvempaa tukea leiriarjessa selviämiseen. Samalla pienten lasten tarpeiden huomioiminen on perheleirissä helpompaa. Perheleirissä tämän leiriryhmän tukena tulee olemaan tukihenkilö.

Leirille tulevien perheiden tulee olla sellaisia, jotka selviävät telttaleirielämästä omatoimisesti ja aikuisten tulee pystyä huolehtimaan lapsistaan leirillä. Perheillä tulee olla oma teltta sekä kaikilla leiriläisillä makuupussit, makuualustat sekä muut leirivarusteet.  Ongelmatilanteissa voi olla yhteyksissä allekirjoittaneisiin.

Leirin pääjärjestäjänä toimii Nuori kirkko ry yhteistyössä ev.lut. kirkon hiippakuntien, seurakuntien, Kirkon kasvatus ja perheasian yksikön, Suomen Lähetysseuran ja Kirkon Ulkomaanavun Changemaker-verkoston kanssa.

Lisätietoja leiristä osoitteesta www.pisaraleiri.fi .

Avustukseen liittyviin kysymyksiin vastaavat:

leirin projektipäällikkö Maara Kosonen, maara.kosonen@nuorikirkko.fi, 0400 541 957 sekä

leirin tukihenkilö Veijo Kiviluoma, veijo.kiviluoma@nuorikirkko.fi , 044 743 7000.