Leirin tavoitteet

Yhdessä tehden koemme iloa, kohtaamme pyhän ja rakennamme rauhaa

 

Leiriläinen tekee asioita yhdessä muiden kanssa ja kokee iloa yhdessä tekemistä

  • Hän kokee kuuluvansa porukkaan ja saa onnistumisen kokemuksia yhdessä tekemisestä
  • Hän osallistuu, touhuaa ja tekee asioita ikäryhmälleen sopivalla tavalla sekä löytää ilon ympäriltään
  • Hän saa innostavan kokemuksen telttaleiristä ja oppii uusia leiritaitoja

Leiriläinen kohtaa Jumalan luonnossa, toisissa ihmisissä ja omassa itsessään

  • Hän kokee Jumalan läsnäoloa leirillä ja tuntee olevansa osa Jumalan perheväkeä
  • Hän tuntee olonsa turvalliseksi leirillä
  • Hän saa mahdollisuuden uusien ystävien löytämiseen

Leiriläinen rakentaa rauhaa omalla toiminnallaan lähellä ja kaukana

  • Hän oppii toimimaan ryhmässä ja huomioimaan muut ihmiset
  • Leiri on syrjinnästä vapaa alue ja leiriläinen edistää tämän toteutumista leirin arjessa
  • Hän ymmärtää rauhan rakentamisessa tarvittavan jokaista ihmistä

Leirimuistoja ei osteta kioskista, vaan ne tehdään ilolla yhdessä.